ฟูลวิค กับ สับปะรด

ฟูลวิค กับ สับปะรด
ฉีดพ่นหน่อก่อนปลูก
ฟูลวิค 3-5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นโดยคว่ำหน่อแล้วฉีดช่วยทำให้รากงอกไวขึ้น
หลังปลูกเมื่อพ่นยาคุมหญ้า
ฟูลวิค 3-5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 
การผสมปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม คลุกกับ ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. หลังจากนั้น คลุกกับปุ๋ยจนทั่วแล้วนำไปใส่โคนหน่อ ( โดยใส่ระหว่างหน่อ หน่อ ประมาณ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ ) ก่อนหยอดแก๊ส เดือน ฉีดพ่น ครั้ง ช่วงออกลูกคาคอสีแดง ฉีดพ่น ครั้ง ช่วงดอกสีม่วง ฉีดพ่น ครั้ง และหลังแคะจุกฉีดพ่น ครั้ง โดยใช้ ฟูลวิค 3-5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
ผลที่ได้รับหลังที่ใช้อย่างต่อเนื่อง
สภาพใบและหน่อสมบูรณ์ขึ้น ดินสมบูรณ์ขึ้น
ลูกใหญ่ จำนวนตามาก ตาใหญ่ น้ำหนักดี
เนื้อแน่น รสชาติหวาน