ฟูลวิค

ฟูลวิค( ความหมาย และ การจำแนก)

 1. ฮิวมัส คือ สารประกอบอะโรมาติค รวมตัวกับ กรดอะมิโน ที่ผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์แล้ว
1.1 สารประกอบฮิวมัส คือ อินทรีย์วัตถุในดินที่ฟุ้งกระจายตัวในชั้นดินมีฤทธิ์เป็นกรด
1.1.1 กรดฟูลวิค คือ สารประกอบที่มีน้ำหนักโมลิกุลต่ำ เป็นสารอินทรีย์สีน้ำตาลสกัดได้ด้วยทั้ง
กรดและด่าง สกัดจาก ดิน,ถ่านหิน และ ซากพืช จนได้เป็น กรดฟูลวิค
1.1.2 กรดฮิวมิค คือ สารประกอบที่มีน้ำหนักโมลิกุลปานกลาง เป็นสารอินทรีย์สีดำได้จากการ 
ใช้ด่างสกัด ดิน,ถ่านหิน และ ซากพืช จนได้เป็น กรดฮิวมิค
1.1.3 ฮิวมิน คือ สารประกอบ ที่มีน้ำหนักโมลิกุลสูง เป็นอินทรีย์วัตถุที่ไม่ละลายในด่าง
2.โปรแตสเซียมฮิวเมท คือ สารประกอบฮิวมัส ที่ดูดซึมด่างเอาไว้โดยมี กรดฮิวมิค เป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 80 - 90
%
3.ฮิวมิค คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายมีองค์ประกอบของคาร์บอนอยู่

 **การจำแนก ฮิวมิค,ฮิวมัส,ฟูลวิค,โปรแตสเซียมฮิวเมท ต้องดูตามกระบวนการเกิดครับ**

 ฟูลวิค(สมบัติทางกายภาพ)

 ฟูลวิคจะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้ดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงทำให้ระบบรากของพืชที่จะดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ยากฟูลวิคจะไปทำ ลายแรงยึดเหนี่ยว ซึ่งก็จะทำ ให้ชั้นดินมีความโปร่งขึ้น ส่งผลให้นํ้าและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้นนอกจากนั้นฟูลวิคสามารถ ป้องกันไม่ให้นํ้าระเหยไปจากดิน ซึ่งเป็นผลดีสำหรับดินที่มีความเป็นดินเหนียวตํ่า ดินทราย และดินในพื้นที่แห้งแล้ง ที่ไม่สามารถจะดูดซับนํ้าไว้ได้เมื่อดินที่มีลักษณะดังกล่าวมีนํ้าผ่านเข้า มา นํ้าก็จะระเหยออกจากดินน้อยลงหรือสามารถอุ้มนํ้าได้มากขึ้น

 ฟูลวิค(สมบัติทางเคมี)

 ฟูลวิคมี ประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นให้แก่พืช อย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การออกดอกออกผล และฟูลวิคยังสามารถดูดประจุบวกของธาตุอาหารเสริมและจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟูลวิคอยู่ใกล้บริเวณรากของพืช ธาตุอาหารเสริมเหล่านั้นก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟูลวิคเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อที่จะได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไป

  Read more

ฟูลวิค กับ นาข้าว

ฟูลวิค กับ นาข้าว
1.    การปรับสภาพดินก่อนปลูก (ช่วงไถ )
1.1 ฟูลวิค 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่วนาข้าว
1.2 ฟูลวิค 250-500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วนาข้าว
2.    กรณีดินเสียมาก ( ค่า PH ต่ำกว่า 4.5 ) และต้องการปรับสภาพดิน
ไถกลบหน้าดินก่อนแล้วใช้ ฟูลวิค 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ราดบนหน้าดิน ต่อ ไร่ เพื่อเพิ่มค่า PH ให้ดิน และ เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
3.    กรณีดินเสียมาก ( ค่า PH สูงกว่า 7 ) และต้องการปรับสภาพดิน
ไถกลบหน้าดินก่อนแล้วใช้ กรดฟลูวิค 200 ซีซี + น้ำ 200 ลิตร ราดบนหน้าดิน ต่อ ไร่ เพื่อลดค่า PH ให้ดิน และ เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
4.    การใช้ร่วมกับยาฆ่า – คุมหญ้า 
ฟูลวิค กรัม + น้ำ 20 ลิตร คนละลายให้เข้ากัน แล้วผสม ยาคุมหญ้า นำไปฉีดพ่น ผลที่ได้คือ หญ้าตายเรียบ แต่ต้นข้าวยังเขียวขจีไม่เหี่ยวเฉา
5.    ฟูลวิค สำหรับการฉีดพ่นทางใบ
อายุต้นข้าวได้ เดือน ( ให้ฉีดพร้อมยาคุมหญ้า ) ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วใส่ยาคุมหญ้าไปทีหลัง
อายุต้นข้าวได้ เดือน ฉีดพ่นอีก ครั้ง ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตรฉีดให้ทั่ว
อายุต้นข้าวได้ เดือน ข้าวตั้งท้องฉีดอีก ครั้ง ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
ข้าวออกรวง ( หางปลาทู ) ฉีดอีก ครั้ง ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
ต้นข้าว หน้าหนาว ฟูลวิค กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
6.    คลุกปุ๋ยเคมี หว่าน
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป

Read more

ฟูลวิค กับ ข้าวโพด

ฟูลวิค กับ ข้าวโพด
1. ใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูก
ฟูลวิค 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว
ฟูลวิค 250-500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2. ใช้คลุกกับปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ-ลำต้น-โคนต้น
ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

Read more

ฟูลวิค กับ ปาล์ม

ฟูลวิค กับ ปาล์ม
เดือนแรก
ฟูลวิค กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก วัน โดยฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่ม บริเวณจั่นหรือทลายปาล์มและบริเวณรอบ ๆ โคนต้นรัศมี เมตร
เดือน 2
ฟูลวิค กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน โดยฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่ม บริเวณจั่นหรือทลายปาล์มและบริเวณรอบ ๆ โคนต้นรัศมี เมตร
เดือน 3
ฟูลวิค กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 30วัน โดยฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่ม บริเวณจั่นหรือทลายปาล์มและบริเวณรอบ ๆ โคนต้นรัศมี เมตร
การผสมปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้าหลังจากนั้นนำไปหว่านรอบโคนต้น

สภาพใบและลำต้นสมบูรณ์ขึ้น ดินสมบูรณ์ขึ้น
หลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้วประมาณ 30 – 45 วัน จะเห็นทลายปาล์มออกมา
ทลายปาล์มใหญ่และดก
มีผลผลิตเก็บทุกรอบ และสามารถเก็บผลผลิตได้ถี่ขึ้น จาก 25 วัน/ครั้ง เป็น 20 วัน/ครั้ง

Read more

ฟูลวิค กับ ผักกินใบ

ฟูลวิค กับ ผักกินใบ
ผักกาด คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม ผักชี
เพาะพันธุ์กล้า ปรับสภาพดินก่อนปลูก ฟูลวิค 3-5 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นแปลงก่อน 7- 10 วัน
1.คลุกปุ๋ย ใช้ ฟูลวิค 250-500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วนาข้าว
2.ฉีดพ่นทางใบ ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 5- 7 วัน ใช้สารเคมีร่วมได้
ประโยชน์ ฟูลวิค

1.ผัก เขียว / งาม เกรดดีรสชาติดีน้ำหนักเพิ่ม
2.ปรับสภาพดินให้ดี
3.ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค
4.เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 10 – 15 วัน
อย่าให้เกินปริมาณที่กำหนดเพราะจะทำให้ ผักเหลือง

Read more

ฟูลวิค กับ พริก

ฟูลวิค กับ พริก
1. ใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูก
ฟูลวิค 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว
ฟูลวิค 250-500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2. ใช้คลุกกับปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ-ลำต้น-โคนต้น
ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

Read more

ฟูลวิค กับ พืชไร่

ฟูลวิค กับ พืชไร่ เช่น ถั่วลิสง,ถัวเขียว,ทานตะวัน ถั่วเหลือง
1. ปรับสภาพดินก่อนปลูก
ฟูลวิค 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว
ฟูลวิค 250-500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2. ใช้ร่วมกับปุ๋ยโดยการคลุกให้เข้ากัน
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ
ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน 

ผลที่ได้รับ
เมล็ดเต็มดกได้น้ำหนักไม่มีความชื้น
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

Read more

ฟูลวิค กับ มะละกอ

ฟูลวิค กับ มะละกอ
1. ใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูก
1.1 ฟูลวิค 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว ก่อนปลูก 7-10 วัน
1.2 ฟูลวิค 250-500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ก่อนปลูก 7-10 วัน
2. ใช้คลุกกับปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ฉีดพ่นทางใบ
ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน ให้ฉีดพ่นบาง ๆห้ามเปียกโชกเพราะจะทำให้ผิวต้นมะละกอยุ่ยได้ ห้ามฉีดติดโคนต้นให้ห่าง 50 ซ.ม
ผลที่ได้รับ
ลูกดก ลูกโตสม่ำเสมอ รสชาติ หวานดีมากๆ
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

Read more

ฟูลวิค กับ มันสำปะหลัง

ฟูลวิค กับ มันสำปะหลัง
1. ปรับสภาพดินก่อนปลูก
ฟูลวิค 250-500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วแปลงปลูกก่อน 7 – 10 วัน
2. การคลุกปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ฉีดพ่น
3.1 ฟูลวิค กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นท่อนมันหรือแช่ท่อนมันก่อนนำไปปลูก
3.2 อายุ เดือน ใช้ ฟูลวิค กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว
3.3 เมื่ออายุ 1 – 2 เดือนให้ปุ๋ย ครั้ง
3.4 เมื่ออายุ 2 – 3 เดือน ฉีดพ่นอีก ครั้ง
3.5 ย่างเข้าเดือนที่ 3- 4 เดือน ให้ ปุ๋ยเพื่อเร่งหัว เริ่มออกดอกข้อควรระวัง : ห้ามให้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันขาดการใช้ปุ๋ยก็อยู่ที่การใช้ของเกษตรกร ว่าเคยให้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นทุกครั้ง
ประโยชน์
หัวใหญ่มีน้ำหนัก รสชาติดี เพิ่มผลผลิต
ลดปุ๋ย 50%
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

Read more

ฟูลวิค กับ ยางพารา

ฟูลวิค กับ ยางพารา
ต้นยางเล็ก
ฟูลวิค กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใบและพื้นดินรอบ ๆ โคนต้นรัศมี - เมตร
ต้นยางที่กรีดแล้ว
การฉีดพ่น ใช้ ฟูลวิค กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร โดยเดือน แรก ฉีดพ่นทุก วัน เดือนต่อไปฉีดพ่นทุก 15 วัน เมื่อเห็นว่าต้นยางสมบูรณ์สภาพดินสมบูรณ์สามารถยืดการฉีดพ่นเป็นเดือนละ ครั้งได้
กรณีหน้ายางตายนิ่ง
การฉีดพ่น ใช้ ฟูลวิค กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร โดยฉีดพ่นทุก วัน ประมาณ 1- 3 เดือน สามารถเปิดหน้ายางได้
ใช้ ฟูลวิค 250-1,000 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วรอบโคนต้นรัศมี เมตร ประมาณ 1- 3 เดือน สามารถเปิดหน้ายางได้
ช่วงพักหน้ายาง
ฟูลวิค กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร ทุก เดือน
การผสมปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป

Read more

ฟูลวิค กับ ส้มและมะนาว

วิธีใช้ ฟูลวิค กับ ส้ม-มะนาว
1. ใช้คลุกกับปุ๋ย
- ผสม ฟูลวิค 300 กรัม+ น้ำ 1 ลิตร + ปุ๋ย 50 Kg คลุกเคล้าให้เข้ากันผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปหว่าน

3. ฉีดพ่นทางใบ-ลำต้น-โคนต้น
- ผสม 
ฟูลวิค 5-10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ใช้สารเคมีร่วมได้แต่ต้องเอาสารเคมีใส่ลงทีหลัง ช่วงออกดอกห้ามใช้ หลังจากติดลูกแล้วเท่าหัวไม้ขีดเริ่มฉีดพ่นได้เลย
ผลที่ได้รับ
- ผลดก ผลใหญ่เสมอ
- ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
- ผิวของผลเป็นมันวาว ได้ราคาดี
- ป้องกันเชื้อราได้ดี

Read more

ฟูลวิค กับ สับปะรด

ฟูลวิค กับ สับปะรด
ฉีดพ่นหน่อก่อนปลูก
ฟูลวิค 3-5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นโดยคว่ำหน่อแล้วฉีดช่วยทำให้รากงอกไวขึ้น
หลังปลูกเมื่อพ่นยาคุมหญ้า
ฟูลวิค 3-5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 
การผสมปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม คลุกกับ ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. หลังจากนั้น คลุกกับปุ๋ยจนทั่วแล้วนำไปใส่โคนหน่อ ( โดยใส่ระหว่างหน่อ หน่อ ประมาณ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ ) ก่อนหยอดแก๊ส เดือน ฉีดพ่น ครั้ง ช่วงออกลูกคาคอสีแดง ฉีดพ่น ครั้ง ช่วงดอกสีม่วง ฉีดพ่น ครั้ง และหลังแคะจุกฉีดพ่น ครั้ง โดยใช้ ฟูลวิค 3-5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
ผลที่ได้รับหลังที่ใช้อย่างต่อเนื่อง
สภาพใบและหน่อสมบูรณ์ขึ้น ดินสมบูรณ์ขึ้น
ลูกใหญ่ จำนวนตามาก ตาใหญ่ น้ำหนักดี
เนื้อแน่น รสชาติหวาน

Read more

ฟูลวิค กับ หน่อไม้ฝรั่ง

ฟูลวิค กับ หน่อไม้ฝรั่ง
1. ปรับสภาพดินก่อนปลูก
ฟูลวิค 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว
ฟูลวิค 250-500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2. ใช้ร่วมกับปุ๋ยโดยการคลุกให้เข้ากัน
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ
ฟูลวิค 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

Read more

ฟูลวิค กับ อ้อย

ฟูลวิค กับ อ้อย
ช่วงแรก ที่ตัดอ้อยแล้ว ช่วงบำรุงตอ
1. ฉีดพร้อมกับยาฆ่าหญ้าโดยใช้ ฟูลวิค 3-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
2. ถ้าที่ไม่สมบูรณ์ หรือที่เสื่อมเพราะใช้สารเคมีเยอะ ให้ใช้ ฟูลวิค อัตรา กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
3. หว่านปุ๋ยบำรุงตอ ตามสูตรการผสมปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
ช่วงที่สอง
1.เมื่ออ้อยอายุได้ เดือน ใช้ ฟูลวิค 3-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งหน่อและใบ
2. ตอน เดือน ให้ปุ๋ยอีกรอบ ถ้าให้ปุ๋ยครั้งเดียวให้ฉีด ฟูลวิค เพิ่มอีกรอบ การผสมยาฆ่าหญ้า ผสมในการฉีดครั้งไหนก็ได้

Read more

ฟูลวิค กับ เห็ด

ฟูลวิค กับ การเพาะเชื้อเห็ด
ก้อนเห็ด
ฟูลวิค กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปคลุกกับวัตถุดิบที่ทำก้อนเห็ด แล้วทำตามขั้นตอนปกติทำให้อัตราตอนปกติ ทำให้อัตราการสูญเสียของก้อนเห็ดลดลงมาก และทำให้เชื้อเห็ดเดินเร็ว
โรงเรือนเก็บเห็ด
ฟูลวิค กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นเป็นละอองฝอย ๆ อย่าจ่อที่ดอกเห็ด จะทำให้เห็ดออกดอกเร็วออกดอกมาก รสชาติดีมาก และยืดระยะเวลาการออกดอกนานขึ้น ( ยกตัวอย่าง เช่น จากเดิม ได้ 4 – 5 เดือน ก็จะเพิ่มเป็น 6 – 7 เดือน ประมาณนี้เป็นต้น )
เห็ดทุกชนิด
ประโยชน์
1. เห็ดออกปริมาณเพิ่มขึ้นชัดเจน
2. รสชาติดี

Read more

ฟูลวิค กับ ไม้ดอก

วิธีใช้กับ พืชผัก กล้วยไม้ ดอกไม้ ( ฉีดพ่นทางใบ )
ฟูลวิค กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 5 – 7 วัน

Read more

ฟูลวิค กับ ไม้ผล

ฟูลวิค กับ ผลไม้ยืนต้น เช่น ลำไย ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด ลองกอง ชมพู่
1. ใช้ผสมกับปุ๋ย โดยการคลุกปุ๋ย
ฟูลวิค 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ฟูลวิค จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
2. ใช้ฉีดพ่นทางใบ-ลำต้น-โคนต้น
ฟูลวิค กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน 
ผลที่ได้รับ
ผลดก-ผลใหญ่เสมอ
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
ผิวของผลไม้เป็นมันวาว ได้ราคาดี และเก็บรักษาได้นาน
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

Read more